fb-pixelAdatvédelem | Nerpédia

Bétával kezdünk

És bele is ütköztünk az ilyenkor szokásos hibákba, de már ki is került az első javítás. Reményeink szerint most már kevesebb probléma lesz az oldallal. Továbbra is fontos, hogy a Nerpédia egyelőre béta verzióban fut, így előfordulhatnak még hibák, pontatlanságok. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy minél megbízhatóbban működjünk, ezért örömmel veszünk minden visszajelzést!

Adatkezelési tájékoztató

1. Adatkezelő:

Cégnév: KözösÜgyünk Kft.

Székhely: 1068 Budapest Király utca 80. Fszt. 11.

Adószám: 29269477-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-385337

Képviselő: Juhász Péter ügyvezető

Elektronikus elérhetőség: [email protected]

A KözösÜgyünk Kft. mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A KözösÜgyünk Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

*

II. Adatkezelésre vonatkozó jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR). Illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (a továbbiakban: Infotv.)

*

III. Az adatkezelés célja

A KözösÜgyünk Kft., mint a Nerpédia oldal üzemeltetője a kezelt adatokat kapcsolattartásra használja fel, amennyiben azt a felhasználó külön engedélyezi. A felhasználó az adatkezelést telefonos és/vagy elektronikus elérhetőségének megadásával engedélyezheti. Mivel a felhasználónak az oldalon keresztül lehetőség van az elérhetőségek megadása nélkül is üzenetet küldeni a KözösÜgyünk Kft-nek, ezért az elérhetőségek megadása nem kötelező. Amennyiben azonban a felhasználó elérhetőséget ad meg nerpedia.hu-n található adatlap segítségével, úgy felhatalmazza a KözösÜgyünk Kft-t az adatok kezelésére. Ezen adatokat a KözösÜgyünk Kft. kizárólag kapcsolattartás céljából használja. Másrészt a nerpedia.hu cookie-k (sütik) segítségével adatokat gyűjt az oldalt felhasználásának módjairól, a felhasználói élmény javítása érdekében. Ezt az alábbiak szerint teszi: a nerpedia.hu anonimizált statisztikai célokra, az oldal látogatottságának mérésére Google Analytics és Facebook Pixel szolgáltatást használ. Ez nem minősül adatkezelésnek. Ezek felhasználásával többet tudhatunk meg arról, hogy a látogatók miképp használják az oldalt, illetve később a felhasználó számára relevánsabb tartalmakat tudjunk kínálni a nerpedia.hu-n, egyedi vagy csoportos szempontok alapján. Ez mind anonim módon történik, tehát a nerpedia.hu üzemeltetője semmilyen módon nem jut hozzá konkrét személyes adatokhoz. Ezek alapján az adatkezelésnek nem minősülő anonim statisztikák, elemzések készítésének célja:

- Felhasználói élmény javítása

- Az oldal működésének, funkcióinak fejlesztése analitikai eszközökkel.

- Minőségbiztosítás

- Esetleges hirdetési tevékenységünket elősegítő Facebook alapú adatgyűjtés

*

IV. A gyűjtött adatok köre

A nerpedia.hu-n a felhasználók által engedélyezett telefonos és elektronikus kapcsolattartásra alkalmas adatokat gyűjtünk. Az engedélyezés módja a III. pontban található.

A nerpedia.hu-n cookie-kat (sütiket) használunk, amelyek anonim látogatottságmérésre alkalmasak. A sütik személyes adatokat nem érnek el, általuk csak a látogató által használt böngésző és eszköz azonosítása történik. Az oldal látogatottságának mérésére Google Analytics és Facebook Pixel szolgáltatásokat használ.

A honlap alapvető szolgáltatásai teljes mértékben használhatók abban az esetben is, ha a böngészőben le vannak tiltva a sütik. A cookie-k használatáról további információt – többek között részletes útmutatót a cookie-k számítógépről való törléséről – az allaboutcookies.org oldalon lehet találni. A cookie-k mobiltelefonról való törlésére vonatkozó információt az adott készülék leírása tartalmazza.

*

V. Adattovábbítás és adattárolás

Az EGT területén kívülre személyes adatokat nem továbbítunk. Technikai adatfeldolgozót kivéve harmadik félnek nem továbbítjuk az adatokat. A gyűjtött adatok kereskedelmi célra nem használhatóak.

Az adatokat visszavonásig kezeljük. Az adatok visszavonására a VI. pontban részletezett módon van lehetőség.

*

VI. Az adatok visszavonása

Az általunk kezelt adatokat a felhasználónak bármikor jogában áll visszavonni. Ezzel kapcsolatban a KözösÜgyünk Kft-vel, az [email protected] elektronikus elérhetőségen keresztül tudja felvenni a kapcsolatot. A KözösÜgyünk Kft vállalja, hogy a megkeresésre 15 munkanapon belül válaszol, az adatokat pedig 20 munkanapon belül törli.

*

VII. Adatbiztonság

A KözösÜgyünk Kft. biztosítja az adatok tárolásához szükséges EGT területen belüli szervereket. A KözösÜgyünk Kft. biztosítja a megfelelő technikai, informatikai valamint személyi intézkedéseket annak érdekében, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

*