fb-pixel

Adatkezelési tájékoztató

1. Adatkezelő:

Cégnév: KözösÜgyünk Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1068 Budapest Király utca 80. Fszt. 11.

Adószám: 29269477-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-385337

Képviselő: Juhász Péter ügyvezető

Elektronikus elérhetőség: [email protected]

A KözösÜgyünk Kft. mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A KözösÜgyünk Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

*

II. Adatkezelésre vonatkozó jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR). Illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (a továbbiakban: Infotv.)

*

III. Az adatkezelés célja

A KözösÜgyünk Kft., mint a Nerpédia oldal üzemeltetője a kezelt adatokat kapcsolattartásra használja fel, amennyiben azt a felhasználó külön engedélyezi. A felhasználó az adatkezelést telefonos és/vagy elektronikus elérhetőségének megadásával engedélyezheti. Mivel a felhasználónak az oldalon keresztül lehetőség van az elérhetőségek megadása nélkül is üzenetet küldeni a KözösÜgyünk Kft-nek, ezért az elérhetőségek megadása nem kötelező. Amennyiben azonban a felhasználó elérhetőséget ad meg nerpedia.hu-n található adatlap segítségével, úgy felhatalmazza a KözösÜgyünk Kft-t az adatok kezelésére. Ezen adatokat a KözösÜgyünk Kft. kizárólag kapcsolattartás céljából használja. Másrészt a nerpedia.hu cookie-k (sütik) segítségével adatokat gyűjt az oldalt felhasználásának módjairól, a felhasználói élmény javítása érdekében. Ezt az alábbiak szerint teszi: a nerpedia.hu anonimizált statisztikai célokra, az oldal látogatottságának mérésére Google Analytics és Facebook Pixel szolgáltatást használ. Ez nem minősül adatkezelésnek. Ezek felhasználásával többet tudhatunk meg arról, hogy a látogatók miképp használják az oldalt, illetve később a felhasználó számára relevánsabb tartalmakat tudjunk kínálni a nerpedia.hu-n, egyedi vagy csoportos szempontok alapján. Ez mind anonim módon történik, tehát a nerpedia.hu üzemeltetője semmilyen módon nem jut hozzá konkrét személyes adatokhoz. Ezek alapján az adatkezelésnek nem minősülő anonim statisztikák, elemzések készítésének célja:

- Felhasználói élmény javítása

- Az oldal működésének, funkcióinak fejlesztése analitikai eszközökkel.

- Minőségbiztosítás

- Esetleges hirdetési tevékenységünket elősegítő Facebook alapú adatgyűjtés

*

IV. A gyűjtött adatok köre

A nerpedia.hu-n a felhasználók által engedélyezett telefonos és elektronikus kapcsolattartásra alkalmas adatokat gyűjtünk. Az engedélyezés módja a III. pontban található.

A nerpedia.hu-n cookie-kat (sütiket) használunk, amelyek anonim látogatottságmérésre alkalmasak. A sütik személyes adatokat nem érnek el, általuk csak a látogató által használt böngésző és eszköz azonosítása történik. Az oldal látogatottságának mérésére Google Analytics és Facebook Pixel szolgáltatásokat használ.

A honlap alapvető szolgáltatásai teljes mértékben használhatók abban az esetben is, ha a böngészőben le vannak tiltva a sütik. A cookie-k használatáról további információt – többek között részletes útmutatót a cookie-k számítógépről való törléséről – az allaboutcookies.org oldalon lehet találni. A cookie-k mobiltelefonról való törlésére vonatkozó információt az adott készülék leírása tartalmazza.

*

V. Adattovábbítás és adattárolás

Az EGT területén kívülre személyes adatokat nem továbbítunk. Technikai adatfeldolgozót kivéve harmadik félnek nem továbbítjuk az adatokat. A gyűjtött adatok kereskedelmi célra nem használhatóak.

Az adatokat visszavonásig kezeljük. Az adatok visszavonására a VI. pontban részletezett módon van lehetőség.

*

VI. Az adatok visszavonása

Az általunk kezelt adatokat a felhasználónak bármikor jogában áll visszavonni. Ezzel kapcsolatban a KözösÜgyünk Kft-vel, az [email protected] elektronikus elérhetőségen keresztül tudja felvenni a kapcsolatot. A KözösÜgyünk Kft vállalja, hogy a megkeresésre 15 munkanapon belül válaszol, az adatokat pedig 20 munkanapon belül törli.

*

VII. Adatbiztonság

A KözösÜgyünk Kft. biztosítja az adatok tárolásához szükséges EGT területen belüli szervereket. A KözösÜgyünk Kft. biztosítja a megfelelő technikai, informatikai valamint személyi intézkedéseket annak érdekében, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

*